Maelu Designs

handmade global textiles

Kiki 2.jpg Kiki 1.jpg
Kiki Short Kimono
96.00
Kiki Short Kimono
96.00
Lola 1.jpg Lola 2.jpg
Lola Short Kimono
96.00
Lola Short Kimono
96.00
Nina 2.jpg Nina 1.jpg
Nina Short Kimono
sold out
96.00
sold out
Nina Short Kimono
96.00
sold out
Norah 2.jpg Norah 1.jpg
Norah Short Kimono
96.00
Norah Short Kimono
96.00
Sunnie 2.jpg Sunnie 1.jpg
Sunnie Short Kimono
96.00
Sunnie Short Kimono
96.00
Stella 2.jpg Stella 1.jpg
Stella Short Kimono
96.00
Stella Short Kimono
96.00
Ziggy 2.jpg Ziggy 1.jpg
Ziggy Short Kimono
96.00
Ziggy Short Kimono
96.00